Готови са първите ремонтирани отсечки на пл. "Независимост" (СНИМКИ)

Готови са първите ремонтирани отсечки на пл. Независимост (СНИМКИ)
Готови са първите ремонтирани отсечки на пл. Независимост (СНИМКИ)

Готови са първите ремонтирани отсечки на площад „Независимост". Обновяването е част от проекта за естетизация и модернизация на пешеходни зони по ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013, спечелен от община Варна.

В момента бригадите, които работят на терен, са подредили голяма част от зоните пред Окръжния съд, пред бившия магазин "Валентина" и в северната част на площада - от страната на ул. „Фредерик Шопен".

Готови са първите ремонтирани отсечки на пл "Независимост" (СНИМКИ)

Готови са първите ремонтирани отсечки на пл "Независимост" (СНИМКИ)

Излята е бетонната площадка пред "Валентина", където предстои да бъде изграден голям мраморен кръг.

Готови са първите ремонтирани отсечки на пл "Независимост" (СНИМКИ)

В началото на февруари бяха поставени линейните отводнители за дъждовна канализация, както и капковото напояване в зелените площи. Обновена е и подземната ел. инсталация.