Екскурзовод ще се става само след изпит?
Екскурзовод ще се става само след изпит? / Дарик Варна, архив

Желаещите да практикуват като екскурзовод да имат завършено съответното образование и да полагат изпит за придобиване на правоспособност. Това е заложено в проект на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията.

Екскурзоводът трябва да има висше образование по специалност, с включена учебна дисциплина по екскурзоводска дейност, или средно образование и при професионална квалификация от трета или четвърта степен за професия "Екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение, както и най-малко 1 година стаж в туризма.

Придобиването на права на екскурзовод ще става чрез вписване в Националния туристически регистър и след полагане на изпит за придобиване на правоспособност, съответно приравнителен изпит. Те ще се полагат пред изпитна комисия в състав до 9 члена, която може да включва представители на Министерството на туризма, браншови организации, Българската православна църква и Българската академия на науките. Идеята е изпитът за правоспособност и приравнителният изпит да се провеждат два пъти годишно през месеците октомври-ноември и март-април.

Членовете на вписаните в Националния туристически регистър професионални туристически сдружения Асоциация на екскурзоводите в България и Съюз на екскурзоводите в България, към момента на влизане в сила на тази наредба и упражнявали професията "Екскурзовод" през последните 5 години, се считат за правоспосособни и ще се вписват в Националния туристически регистър.

Наредбата няма де се прилага за лица, които упражняват екскурзоводска дейност в музеи, художествени галери, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов.

Основната цел на наредбата е създаването на правила за упражняване на екскурзоводска дейност на територията на страната. Очакваните резултати след влизането й в сила е повишаване качеството на предлагания туристически продукт и в частност качеството на екскурзоводската дейност, обяснява министърът на туризма Николина Ангелкова.

Проектодокументът е публикуван на сайта на Министерство на туризма. Предложения и мнения по него могат да се изпращат на edoc@tourism.government.bg до 22 юли.