Безводие
Безводие / iStock/Getty Images
За да не останат хората от Антоновско без вода, кметът иска намесата на министър председателя Бойко Борисов. Хайредин Мехмедов е изпратил писмо с притесненията си относно водната криза до няколко министерства и институции, съобщават от общинската управа.

Повод за притесненията и последвалото писмо става изявление на министъра на околната среда и водите Емил Димитров пред медиите, в което той предлага язовир "Ястребино" да бъде ползван изцяло за поливните нужди на малинопроизводители в община Попово. А за основно водоснабдяване на Антоново да се направят сондажи на територията на общината, обясняват от кметството.

Мехмедов информира, "че според направени хидрогеоложки проучвания и сондажи на територията на община Антоново е установено, че няма подпочвени води. Поради това е невъзможно да се задоволят нуждите на населението в общината от местни водоизточници. По думите ми това е причина да бъде изградена пречиствателна станция за питейни води, която да пречиства водите от язовир "Ястребино". По-късно е изграден и довеждащ водопровод, който снабдява с питейна вода града и голяма част от селата, или 70 процента от населението на общината.

В документа се посочва още, че извършването на допълнителни сондажи ще доведе до загуба на време и паричен ресурс в големи размери, които биха могли да бъдат използвани за реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за намаляване на загуби. "Разчитам на Вашата отговорна намеса за недопускане населението от община Антоново да остане без питейна вода и предоставянето на язовир "Ястребино" за поливни нужди" - пише Хайредин Мехмедов.

Писмото е подписано от кмета на 12 януари. Копие е изпратено на председателя на УС на "Български ВиК-холдинг", министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и до областния управител на Търговище.