/ Община Търговище
Община Търговище приключи проект за изграждане на нова социална инфраструктура за деца, младежи и семейства по ОП "Региони в растеж".

Стойността му е 1 035 585 лв. безвъзмездна финансова помощ, съобщиха на заключителна пресконференция в Търговище. По проекта са изградени: нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Извършени са ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП).

Строят нова детска градина в Търговище

"След многото инфраструктурни проекти за градската среда, сега реализираме и такива в социалната сфера. За едно общество се съди по това каква е грижата за хората в неравностойно положение, така че, ние продължаваме да работим усилено в тази насока", каза кметът Дарин Димитров при откриването на преходното жилище, изградено в квартал "Запад" 3.Социалните услуги ще се предоставят по проект по ОП "Развитие на човешките ресурси". За целта кметът иска разрешение от Общинския съвет Общината да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Докладната ще бъде разгледана от съветниците на 24 юни.