/ община Стара Загора
Старозагорският ученик Мартин Кондузов спечели първа награда в петото издание на Националната изложба за ученическото творчество „Заедно“ на тема „Моето любимо училище“.

Второкласникът е възпитаник на Второ основно училище „П.Р.Славейков“ в паралелка с изучаване на предприемачество и програмиране , с класен ръководител Денка Иванова.

Мартин Кондузов е награждаван многократно в различни национални състезания за дигитална рисунка и информационни технологии.

Петото издание на детския форум е организирано от НУ „Ц. Гинчев“, гр. Лясковец, Община Лясковец, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие и Сдружение „ЗОВ България“.

В Националната изложба се включиха 382-ма ученици от 54 училища в 16 области