/ община Стара Загора
От 11 април, във фоайе, първи етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески”-Стара Загора е подредена фотоизложба „Българският принос в културно-историческото многообразие на обединена Европа (Из художествено-документалното наследство на БАН)“ – във връзка с обявената 2018 – Европейска година на културното наследство и по повод годишнината на Българската академия на науките.

Експозицията е дело на Научния архив на БАН и включва 22 постера, представящи различни документални свидетелства за дейността на българските художници и просветители, автобиографични и биографични документи, ръкописи на трудове, дневници, мемоари и спомени на наши учени, държавни, обществени, културни и военни дейци – Тодор Г. Влайков, Петко Стайнов, Иван Буреш, Христина Морфова, Добри Христов, Николай Лилиев, Йосип Щросмайер и други.

Акцент в изложбата е идеята за обединена Европа, нагледно показана с документи и фотографии от архива на основателя и пръв председател на Българската секция на Паневропейския съюз - акад. Иван Шишманов.

Експозиция "Българският принос в културно-историческото многообразие на Обединена Европа" съдържа ценна информация за всеки българин.

Представянето й е в периода, съвпадащ с българското председателство на ЕС. Изложбата е реализирана със съдействието на Регионалния академичен център (РАЦ) и ще остане до 30 април.