Годините на работа в Бразилия и Тунис ще се зачитат за осигурителен стаж
Годините на работа в Бразилия и Тунис ще се зачитат за осигурителен стаж / Дарик - архив
През второто полугодие на 2020 година
385 сигнали и жалби от граждани са подадени в приемната на местния омбудсман през изминалата година. Заради пандемията, през деветмесечието посещенията в офиса на Надежда Чакърова от старозагорци са с намалена интензивност, а сигналите най-често са подавани по мобилен телефон или интернет.

От всички случаи 373 (97 %) са приключили, както и останалите 7 бр. преписки от предходната 2019 година. По тях е направена консултация по проблема на място в приемната или по телефона, даден е отговор на жалбоподателя, а когато е било необходимо са изготвени предложения и/или препоръки до компетентните органи и техните администрации, е записано в отчета на обществения защитник.

Остават неприключени и се работи по 12 от общо регистрираните случаи (3 %). Няма върнат жалбоподател, както неприет сигнал и/или жалба или запитване оставено без отговор.

Най-характерните жалби през второто полугодие са за  трудово-правни въпроси – над 25 бр. Причината е извънредната обстановка заради пандемията, в която мнозина останаха без работа. Гражданите се обръщали към обществения посредник при неправомерно освобождаване от работа, при спор с работодател, за неполучени възнаграждения, както и с питания относно процедурата по регистрация към Бюрото по труда. На всички в такива случаи бе оказана консултация и дадени навременни правни съвети.

Зачестили са и оплакванията заради спорове между собственици и/или ползватели на имоти в условията на изолация и поставяне под карантина. Постъпили са и оплаквания заради нередовно или некачествено сметосъбиране както в някои части на града (в ЦГЧ, по бул. „Руски“, „Столетов“, района на МБАЛ „Ст. Киркович“ и др.), така и в редица села на общината (Загоре, Хрищени, Малка Верея и др.).

Близо 9% от общия брой жалби и сигнали са отчетени като неоснователни или извън правомощията на местния омбудсман. Това са по-малко от 40 случая, отнасящи се до дейността на мобилни оператори, ЧСИ или проблеми на граждани от други общини. Един случай е оставен без движение.