Спорят за гробищни такси в Казанлък
Спорят за гробищни такси в Казанлък / netinfo

На извънредна сесия днес общинският съвет на Казанлък разглежда отново върнатата от областния управител на Стара Загора Живка Аладжова Приложение №1 Към Наредба 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък.
В свое решение Аладжова оспори приетите две точки към Приложението от Наредбата, с мотив, че са незаконосъобразни.
Става дума за въвеждането на две такси: цени за поддържане целогодишно на гробни алеи, в размер ар 60 лева и издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място в размер на 8 лева.
Мотивите на областния управител са, че тези две такси са аналогични на други две такси от същото приложение.
В свой доклад до Общинския съвет на Казанлък кметът Галина Стоянова мотивира оспорените такси и предлага на местния парламент отново да ги прегласува.
Аргументите на Стоянова са, че поддържането на гробищните паркове е въпрос от местно значение за общината, който попада в компетенциите на органа за местно самоуправление и по същество представлява извършването на комунална дейност. Гробищните паркове задоволяват обществена потребност и по същество местните власти са длъжни да предоставят тази комунална услуга .