Индустриална зона Загоре
Индустриална зона Загоре / община Стара Загора
Подземната инфраструктура на Индустриална зона „Загоре“ е изградена, изцяло са положени комуникационните връзки.

Положен е и първият пласт асфалт на новоизградените улици, които са проектирани с необходимата ширина за преминаване на тежкотоварни камиони. Готов е и паркингът, положено е 16-метрово мостово съоръжение за разширяване на достъпа и изграждане на пешеходна зона и велоалея, изцяло е монтирано уличното осветление.

По думите на изпълнителния директор на Зоната Радослав Танев, до средата на месец юли се очаква изцяло да бъде завършена инфраструктурата, което означава, че Индустриална зона „Загоре ще бъде готова с месец по-рано от предвиденото време.

„Голяма част от инвеститорите искат да видят готовия вид на терените. Поради това със завършване на строителството и разговорите с потенциални купувачи ще станат много по-интензивни“, коментира Танев.

Зоната вече е била представена пред представители на Търговската камара на Швеция, има интерес към парцели и начални разговори за някои от тях.

Първата копка на Индустриална зона „Загоре бе направена в края на миналата година. Реализирането й ще има ключова роля за устойчивото развитие на целия регион.