Първа копка за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците
Първа копка за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците / Dariknews.bg

Между 70 и 100 милиона лева ще получат от началото на август всички общини, в които се изпълняват проекти по ОП „Околна среда". С осигурените средства те ще могат да се разплатят частично с изпълнителите на проектите, информира министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов.

„При всички случаи имаме готовност от 1 август да получим определен лимит от Министерството на финансите, така че изпълнителите по проектите по ОП „Околна среда" да могат да продължат да работят. Парите са между 70 и 100 милиона лева, преди актуализацията на бюджета. Ще имаме абсолютно едно и също отношение към всички проекти, така че да няма преференции за никого". Община Стара Загора е една от първите, които е подала искане за верификация на средствата по водния проект, а плащане по него нямаме от месец февруари, припомни кметът Живко Тодоров. Към момента от местния бюджет са платени над 2,5 милиона лева, а изпълнените дейности са за 10 милиона лева.

Министър Анастасов присъства на първа копка за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора, който се изгражда по договор за 52 милиона лева и се осъществява по проект на ОП „Околна среда".Бенефициент е община Стара Загора, а партньори са 12 общини от областта. Проектът премина през доста затруднения - съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за Подробен устройствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но в крайна сметка общината спечели делата.

Първа копка за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците
netinfo

Въпреки това, десетина жители на старозагорското село Ракитница, в чието землище ще се строи Депото, отново излязоха на протест срещу изграждането му. „Първите къщи са на 890 метра, но вие знаете, че Наредба №7, която регулираше отстоянието бъде около 2-3 километра, беше отменена. Долният край на депото ще стигне до нивите, с чиято продукция се хранят хората от селото", обясни Генчо Иванов, който от години е председател на Инициативен комитет срещу строежа на депото край Ракитница. Според жителите боклуците са заплаха за чистотата на водата и почвата в района, застрашават и здравето на хората.

Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от региона на Стара Загора, категоричен е кметът Живко Тодоров. Той припомни, че от години община Стара Загора плаща отчисления към МОСВ заради липсата на депо. "Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, ще се въведе ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона. Когато съоръжението бъде изградено жителите на Ракитница сами ще се убедят, че няма никаква опасност".

„Тази регионална система за управление на отпадъците в Стара Загора ще подобри услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци. Чрез изграждането на съоръжението ще спрем да говорим за отпадъците като боклук, а ще започнем да ги приравняваме на ресурси", посочи и министърът в оставка Станислав Анастасов.

Първа копка за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците
netinfo

ДЗЗД „Иринополис" гр. София, който включва 4 фирми с опит в строителството на депа за отпадъци, ще строи това край Стара Загора. Дейностите по изпълнението трябва да приключат до месец юли 2015 година. Сегашното градско сметище „Мандра баир" ще бъде ликвидирано.

„Изграждането на регионален център за управление на отпадъците" е Обект 1 от проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" . Той се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."
Стойност на проекта: 52 017 747,21 лв.
Европейско съфинансиране: 42 004 330,87 лв.
Национално съфинансиране: 7 412 528,98 лв.
Собствено съфинансиране: 2 600 887,36 лв.

Стойността на договора за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците е 32,5 млн.лв. с ДДС и включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране.