/ ThinkStock/Getty Images
Той е и с наложена глоба
Общо наказание „Пробация“ с пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години два пъти седмично, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от две години, както и глоба в размер на 400 лева, получи 35-годишен мъж, съобщиха от обвинението.

Мъж призна, че е засял и отглеждал коноп

Районен съд-Казанлък намери, че постигнатото между подсъдимия, защитника му и Районна прокуратура споразумение е допустимо, както и че не противоречи на закона и морала.

По силата на одобреното споразумение подсъдимият се призна за виновен в това, че на 28 септември 2019 г. в Казанлък е държал, без разрешително, високорисково наркотично вещество - марихуана на стойност 1.38 лева, като деянието представлява маловажен случай.

За това престъпление му бе наложено наказание глоба в размер на 400 лева, на 28 септември 2019 г., е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - размахвал нож, отправял заплашителни думи и забил ножа в заден капак на автомобил, чужда собственост, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изразяваща се в пречене на старши полицай при Районно управление-Казанлък да използва помощни средства (белезници).

За това деяние му бе наложено наказание „Пробация“ с пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от една година и осем месеца два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година и осем месеца, на 28 септември 2019 г. се е заканил с убийство на двама старши полицаи в РУ-Казанлък и това заканване би могло да възбуди основателен страх у тях за осъществяването му.

Ефективна присъда получи мъж заради кражба и открит в дома му наркотик

Наказанието, което ще търпи подсъдимият за това си деяние е „Пробация“ с пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от две години

Тъй като трите престъпления са извършени от мъжа преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно, ги кумулира и наложи най-тежкото.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.