Казанлък
Казанлък / Илиян Мичев
В процес на  разработване е  План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година (ПИРО) - главният стратегически документ на общината за програмния период 2021 – 2027 година.

Той ще определи визията, целите и приоритетите за развитие на общината за следващите седем години. Предвид значимостта на Плана, е важно етапът на разработване на документа да протече с активното участие на гражданското общество.

Община Казанлък приканва всички граждани и заинтересовани страни да се включат във формулирането на конкретни приоритети за развитие, както и да споделят идеи и проектни предложения, които ще допринесат за постигане на по-добри резултати за живота на казанлъчани.

Резултатите от анкетата ще спомогнат за постигане на обществен консенсус относно посоката на  развитие на Община Казанлък в периода 2021 – 2027 година.

Може да се включите в анкетата до 4 декември  на: https://forms.gle/C5XaUySMW3MS1AwP6