Обсъдиха пожарната безопасност през лятото
Обсъдиха пожарната безопасност през лятото / Община Стара Загора

Кметът Живко Тодоров издаде заповед за ефективната организация и координация на действията на местните органи, организации и фирми, с цел недопускане на пожари. Кметовете и кметските наместници са задължени да поддържат в изправност противопожарните водоеми и да обозначат с табелки пожарните хидранти.

На редовната месечна работна среща на секретаря на Община Стара Загора Цена Велкова с кметовете и кметските наместници беше направен преглед на готовността за осигуряване на пожарна безопасност по време на летния сезон и при провеждане на жътвената кампания.

Препоръчано беше да се извършат инструктажи на всички пастири, ловци, частни стопани за правилата и нормите за недопускане на пожари при извършване на дейности в земеделските земи, както и да се обезтревят ивици от 6м около гробищните паркове.

Предстоят проверки за състоянието на гасаческите групи в населените места и създаването им там, където липсват.