Общественият посредник с предложение до кмета и председателя на ОбС
Общественият посредник с предложение до кмета и председателя на ОбС / netinfo

В приемната на обществения посредник на Стара Загора е постъпил сигнал относно законността на магазин в квартал "Лозенец". Павлина Геренова е разгледала случая и се е срещнала с ресорния специалист в отдел "Кадастър, регулация и контрол на строителството" в общината. От проведения разговор е станало ясно, че местната администарация няма представени строителни документи за сградата.

Отправено е питане и до директора на Дирекция "Строителство и инвестиции" дали е започнала преписка за незаконно строителство на магазина и ако не - предвижда ли се такава.

По време на направената проверка са проведени и други разговори. Павлина Геренова е решила да упражни правомощията си и да предприеме действия по своя инициатива, тъй като е имало съмнение, че в квартал "Лозенец" липсва контрол на строителството.

Павлина Геренова е изпратила предложение за комплексна проверка на законността на строителството в квартала до кмета професор Светлин Танчев и до председателя на Общинския съвет Тенчо Руканов. Местният омбудсман препоръчва преди проверката да се проведе обществена дискусия с жителите на квартал "Лозенец".