/ Община Стара Загора
Обявиха конкурс за избор на директор на Художествената галерия в Стара Загора, съобщиха от Общината.

Кандидатите ще могат да подадат необходимите документи в едномесечен срок в сградата на Общинска администрация, ет. 7, стая 707.

Активна е системата за електронно класиране за прием в детските градини в Стара Загора

Минималните изисквания към желаещите да бъдат начело на вековната културна институция са висше образование в област „Изкуства“ - професионални направления „Изобразително изкуство” и „Теория на изкуствата”, квалификационна степен „магистър“, както и професионален опит от поне 3 години в съответното направление.

Необходими са още организационна и управленски компетентности, способност за планиране и осигуряване на дейностите, разработване на алтернативни решения, създаване на екипна среда, поставяне на цели и други.

Важно е и познаването на националното законодателство в областта на културното наследство и международните договорености. За предимство ще бъдат считани присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело, разработването и реализацията на програми и проекти, чуждоезикова подготовка и други.

Община Стара Загора

Конкурсът ще включи защита на концепция за дейността и развитието на Художествената галерия под липите за период от пет години, която трябва да съдържа подробна разработка на първата от тях, в обем до 10 страници, както и събеседване.

Всички изисквания и необходими документи за участие в конкурса са публикувани в официалната страница на Община Стара Загора, в секция „Конкурси и обявления за работа“ - https://www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota/konkurs-za-zaemane-na-dlazhnostta-direktor-na-hudozhestvena-galeriya-gr-stara-zagora 

Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3-дневен срок след разглеждане на документите.

Ако има недопуснати - те също ще бъдат информирани с мотивите за това, като ще имат 7-дневен срок да направят възражение пред работодателя. Художествената галерия в Стара Загора е емблематично място не само за професионалната общност, но и за всички любители на изкуството. Общата експозиционна площ е 1200 кв.м.

Галерията е дом на забележителни творби на майстори на палитрата от последните два века. Четири хиляди експоната са част от 6-те отдела - „Живопис“, „Графика“, „Скулптура“, „Иконопис“, „Възрожденски гравюри“, „Приложни изкуства“. Досегашен директор на Галерията е изкуствоведът проф. д-р Марин Добрев, който я ръководи през последните 25 години.