обсъждане
обсъждане / община Стара Загора
Обсъдиха предварителния проект на новия общ устройствен план на Община Стара Загора. Своята концепция представиха архитектите Мила Никифорова и Георги Митрев – управител на фирма “Агора-66″ ООД, които са част от проектантския колектив.

Прекомерната концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата, са сред проблемите и ограничителите на икономическото и пространствено развитие. Насоките, които начертава новият ОУП включват изграждането на шест селищни групи и формиране на т.нар. вторични  центрове.

Част от концепцията на плана включва развитие на нови индустриални зони и жилищни квартали, както и подобряване на главната улична мрежа.

Производствените центрове в селищата запазват местоположението си (стопански дворове), а като акцент са минералните извори в селището Старозагорските бани като там се предвижда и изграждане на тематичен парк. 

След проведени срещи и анкети с кметовете и кметските наместници, проектантите предвиждат още зони за развитие на селските райони с предложение за нови общински пътища между тях. Представени бяха и пет туристически маршрута за града и отделните села.

На срещата беше обсъдено бъдещото развитие на общината с две нови връзки с АМ „Тракия“ – при село Калояновец и по пътя за Раднево. Представени бях предложения за изграждане на нови общински пътни връзки, които да допринесат за разширение на границите на града и по- бързото и удобно придвижване на гражданите.

Концепцията за пространственото развитие на Община Стара Загора  включва основните индустриални мощности да продължат да се развиват в  общинския център. Целта е  постепенно да се ситуират в нейната равнинна част по пет основни комуникационно-транспортни направления. Приоритет ще се даде на зони за високотехнологични производства, свързани с развитието на града като национален и регионален научно-образователен и университетски център. 

Присъстващите бяха запознати и с Доклада за екологична оценка на плана за ОУП, представен от Галина Стоянова.

В продължилата повече от два часа дискусия, присъстващите архитекти и граждани представиха своята визия за бъдещото развитие на общината.

Становища и мнения след публичното обсъждане ще могат да се депозират на място в деловодството на община Стара Загора: всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч. в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 до 29 октомври.