/ Община Стара Загора
SMS известяване, TV съобщения и съобщения в социалните мрежи, са само част от предимствата и възможностите, които предлага новата система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при извънредни ситуации.
 
Тестват системата за известяване при бедствия и аварии в Стара Загора

Само в Стара Загора са монтирани 40 нови електронни сирени за звуково и словесно известяване, а в Гълъбово те са 11. Вече са проведени пет теста за звуково и словесно известяване, обучени са 58 служители на МВР, а броят на населението, което се предупреждава за извънредна ситуация, е нараснал с близо 2,5%. Системата е най-новата с цифрови усилватели и ТЕТРА комуникация.
 
В цялата страна има над 1 000 електронни системи, в 11 регионални града и в над 33 индустриални обекта, а независимите национални контролни възела се намират в София и Бургас.
 
Системата е по двугодишен проект „Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите за управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата на европейската критична инфраструктура”. Той  е на стойност 2 875 025 лева и се финансира със средства на Фонд „Вътрешна сигурност“.
 
„Тестовете показаха, че това е работеща система, обучени са служители на МВР, които да работят с нея. С възможностите й са запознати  органите на местна и областна администрация“, посочи зам.-министърът на МВР Милко Бернер.
 
Според областния управител Гергана Микова, системата е с добра практическа насоченост, защото има реална полза за населението. Комисар Стоян Колев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Стара Загора похвали професионализма на изпълнителите, които са монтирали сирените и на обучените да работят с тях.