Комотини със сайт на български език
Комотини със сайт на български език / DarikNews.bg

Гръцкият град Комотини вече има сайт на български език. Идеята е градчето да се превърне в предпочитана туристическа дестинация за българите. Дневно сайтът се посещава от 350-400 потребители, като 80% от тях са българи.

Комотини е един многокултурен град, представляващ мозайка от етноси и религии. Населението му е изключително многоезиково за своята големина и се състои от местни гърци, потомци на бежанците от Мала Азия и Източна Тракия, гръцки малцинства (турци, помаци, цигани) и потомци на арменските бежанци, разказват създателите на сайта.

Градът разполага с Областен народен театър, супермодерен Дворец на музиката и 10 музея.

Комотини е седалище на две местни търговски камари: Камарата на занятите и Камарата на промишлеността и търговията, както и на Икономическата камара на Гърция клон Тракия и на Техническата камара на Гърция клон Тракия.