/ Thinkstock/Getty Images
От началото на годината хората с трайни увреждания имат право на нов вид месечна финансова подкрепа, напомнят от Дирекция „Социално подпомагане” в Стара Загора.

Размерите на помощта са различни и зависят от степента на увреждане и от т. нар. линия на бедност в България. Това означава, че тя ще бъде актуализирана всяка година според ръста на инфлацията.

„Голяма част от хората, които са получавали пенсии от НОИ по Кодекса за социално осигуряване, са получили писма, с които се информират, че частично пенсиите им се прекратяват.

При нас се получиха много обаждания от разтревожени граждани. Важно е те да знаят, че онези, които са получавали интеграционни добавки от „Социално подпомагане” не бива да подават нови документи, т.е. тяхната нова месечна финансова подкрепа ще бъде служебно начислена.

Всички онези обаче, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление в дирекцията в срок до 31 март”, информира директорът на „Социално подпомагане” Павлина Делчева. Около 10 хиляди са хората, които получават интеграционни добавки, близо 4-5 хиляди души ще бъдат онези, които трябва да подадат документи на място.

Друга важна промяна, която влезе в сила от 1 януари, е че ще се изплащат месечни помощи за дете с починал родител, но без право на наследствена пенсия за това.

Тези помощи ще се предоставят на другия родител или на настойник попечител. За целта е необходимо да се подаде заявление, а месечната помощ е в размер на 115 лева.