/ iStock/Getty Images
Софийската градска прокуратура е предала на съд трима управители на фирми за данъчни престъпления в особено големи размери.

Обвиняемият И.К. е бил подведен под наказателна отговорност за действията му в качеството на управляващ и представляващ търговското дружество „Н.-2000“ ЕООД. Въпросната фирма се занимавала с производството на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон. Дейността се осъществявала на бензиностанция в гр. Пазарджик и в цех за опаковане в с. Главиница.

Счетоводното отчитане на „Н.-2000“ ЕООД било организирано и се водело от обвиняемия. Той обработвал първичните документи, изготвял месечните справки-декларации и попълвал отчетните регистри – дневници за покупки и продажби, в които отразявал фактурите. Като регистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност, И.К. редовно и в срок, с изключение на данъчен период за м. ноември 2015 г., изготвял същите документи, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, и ги подавал пред данъчните органи.

В периода от м. октомври 2015 г. до м. април 2016 г., пред ТД на НАП в гр. Пазарджик и гр. София, обвиняемият К. използвал документи с невярно съдържание и потвърдил неистина в подадените данъчни декларации. Той отразил фактури по доставки без да са реално извършени такива, като по този начин приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер 397 078,48 лева. Действайки по този начин представляващият „Н.-2000“ ЕООД избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 492 244, 52 лева. Общият размер на дължим корпоративен данък възлиза на 95 166,04 лева.

В качеството на обвиняеми за извършено данъчно престъпление по другото наказателно производство, водено от Софийската градска прокуратура, са били привлечени И.К. и К.Б. Двамата били собственици и управители на търговско дружество „С. 2011“ ООД, като впоследствие, след извършени промени, правната му форма била променена в ЕООД. Основната дейност на фирмата била търговия на дребно с хранителни стоки, която се осъществявала в магазините на ул. „Пиротска“ в гр. София. Счетоводните услуги се извършвали от Ц.П., въз основа на сключен договор.

През периода м. януари 2015 г. до м. март 2016 г., в гр. София, в съучастие, двамата обвиняеми избегнали установяване и плащане на данъчни задължения. Деянието било извършено от тях чрез затаяване на истина в подадените пред органите на Данъчната администрация справки декларации по ЗДДС и отчетни регистри - дневници за покупки и продажби за дейността на дружеството. Посредством неиздаване на фактури или други счетоводни документи – касови бележки, обвиняемите намалили размера на дължимия ДДС и корпоративен данък за 2015 г. за управляваното от тях дружество. Общият размер на предмета на престъплението е 20 989,74 лева, от които 19 663,54 лева - дължим ДДС и 1326,10 лева – дължим корпоративен данък.

Предстои съдът да насрочи разпоредителни заседания по двете дела.