/ Деян Герговски
Тренировъчно занятие със симулация на пожар ще се проведе в сградата на Община Сливен.

Целта е да се провери готовността за действия при подобна ситуация.

Симулацията започва в 15:30 часа и в нея ще се отиграе овладяване и ликвидиране на пожара, помощ на пострадали.

В тренировъчното занятие са включени основните съставни части на Единната спасителна система на територията на град Сливен - Районно управление Полиция, Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението, Център за спешна медицинска помощ и Български червен кръст, както и доброволци от
Доброволно формирование на община „Грамадите“.
 
община Сливен