"ТЕЦ-Сливен се ангажира да обезпечи поносима цена и предвидим отоплителен сезон за сливенските потребители, въпреки сложността на ситуацията и рисковете". Това заяви на среща с областния управител на Сливен директорът на "Топлофикация" инж. Павлин Костов, съобщиха от Областна администрация.

На срещата бяха коментирани проблемите на сливенското топлофикационно дружество, както и възможностите то да осигури парно отопление и топла вода за населението през зимния период.

КЕВР: Няма постъпило искане от „Булгаргаз" за промяна на договора с „Газпром

Инж. Костов изтъкна, че сливенската "Топлофикация" продължава да изпълнява своите социални ангажименти към потребителите за поносима цена на парното, но не се ангажира с конкретна цена за новия отоплителен сезон. Причина за това са динамично променящите се и трудно предвидими фактори на икономическата среда.

"Топлофикация Сливен" работи с въглища от два основни източника: фабриката "Брикел" в Гълъбово и внос от Узбекистан и Казахстан. И по двете линии съществуват обстоятелства, които възпрепятстват предвидимостта на доставките за дружеството.

Директорът му обясни, че докато цената за потребителите се определя от КЕВР, цените на производствените суровини за ТЕЦ-Сливен са пазарни, а в момента непрекъснато растат. Съществуват и проблеми с транспортирането и доставките на въглища от Казахстан и Узбекистан.

Павлин Костов информира, че към момента са осигурени достатъчно въглища за началото на отоплителния сезон, но те няма да стигнат до края на месец април, когато той приключва.

В хода на разговора стана ясно, че, за разлика от останалите фирми, получаващи държавни субсидии като компенсация за високите цени на ел. енергията и горивата, до момента "Топлофикация-Сливен" не е получила никаква помощ от страна на държавата.
БТА