Според РИОСВ-Стара Загора Тополчанското поле, където разорават колония на лалугери, не е защитена зона
Според РИОСВ-Стара Загора Тополчанското поле, където разорават колония на лалугери, не е защитена зона / DarikNews.bg, архив

РИОСВ -Стара Загора е проверила сигнал за разораване на площи в защитена зона от мрежата Натура 2000 в землището на сливенското село Тополчане, съобщават от инспекцията. Сигналът е подаден от неправителствена организация и медии на 5 октомври. На място, чрез GPS – приемник се установи, че разораните имоти не попадат в обхвата на защитена зона BG0002058 „Сините камъни - Гребенец”, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите през 2008 г. За разораните имоти не са приложими наложените забрани в заповедта за обявяване и не са установени нарушения.

Във Фейсбук, а после и с писма по медиите природозащитници и еколози алармираха, че в Топочанското поле има голяма колония от лалугери, която се унищожава заради дълбоко разораване. Според природозащитниците, това е най-голямата колония в България, а може би и на Балканите от лалугери. „Повече от 250 декара вече са разорани. При последна установена гъстота на лалугеровите дупки от 2 на 10 кв. метра може просто да се изчисли,  че са погубени 50 000 дупки на лалугери” – пише до медиите Павлина Михайлова, магистър по опазване на околната среда. Тя допълва, че мястото е в Натура 2000 по Директивата за птиците.

Мястото е каменисто и от години е оставено за ползване за мери и пасища, казват запознати. Разорани са отделни парцели от полето.

„Ще бъдат извършени необходимите проверки и съответно ще бъдат взети  мерки. Не разполагам с пълна информация, за случая” – каза по случая заместник-кметът Иван Манчев.