Откриват център за работа с деца в конфликт със закона
Откриват център за работа с деца в конфликт със закона / Дарик Сливен, Архив

Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона ще бъде открит днес в Сливен. Мрежата от услуги, създадена в  Сливен, цели да подкрепи важната реформа на системата на детско правосъдие в България, въвеждайки нов модел на предоставяне на интегрирани услуги за деца в конфликт със закона и деца в риск в общността.

За целта е създаден ефективен механизъм за координация и сътрудничество на местно и национално ниво. Услугите и дейностите са в сферите на образованието, социалните услуги, правосъдието и правоприлагането, здравеопазването и заетостта. Само интегриран подход, почиващ на международните стандарти за отклоняване от наказателно преследване, алтернативи на задържането и лишаването от свобода и мерки за ре-интеграция и продължаваща грижа, може да гарантира най-добрия интерес на децата в конфликт със закона и интереса на обществото, така че те да се превърнат в хора, уважаващи правата и свободите на другите и спазващи закона.

Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона включва Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа (Детска и младежка зона) наблюдавано жилище и преходно жилище.