Образувано е първо дело за налагане на имуществена санкция на юридическо лице
Образувано е първо дело за налагане на имуществена санкция на юридическо лице / Дарик Сливен, Архив

В Административен съд Ямбол е образувано първото административно-наказателно дело за налагане на имуществена санкция на юридическо лице в размер на 5 000 лв. до 100 000 лв. Искането е депозирано от Окръжна прокуратура - Ямбол, а делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28 юни в Административен съд - Ямбол.

 Правното основание за образуваното съдебно производство е Закона за административните нарушения и наказания, съгласно който, на юридическо лице, което се е обогатило или би се обогатило от престъпление по чл. 252 от НК, когато облагата няма имуществен характер или не може да бъде установен нейният размер, се налага имуществена санкция от 5 000 лв. до 100 000 лв.