Меморандум за сътрудничество в подкрепа на децата в риск подписаха четирите общини в Сливенска област и УНИЦЕФ
Меморандум за сътрудничество в подкрепа на децата в риск подписаха четирите общини в Сливенска област и УНИЦЕФ / областна администрация Сливен

Четирите общини в област Сливен Котел, Нова Загора, Сливен и Твърдица подписаха Меморандум за сътрудничество в подкрепа на деца в риск, деца в конфликт със закона и техните семейства.

През месеците октомври – декември тази година предстои да се реформира и трансформира Социално-педагогическия интернат в село Драгоданово, съобщи  Милена Харизанова, програмен директор на дирекция „Социални услуги“ УНИЦЕФ.

Планираните услуги са разширяване на персонала и целевата група в действащия център за работа с деца в риск в Сливен, и изнасяне на филиал в кв. „Надежда“. Предвижда се и създаване на два нови центъра в Нова Загора и Котел и изграждане на работно място в Твърдица, както и създаване на Център за детско психично здраве, Специализиран център за настаняване от семеен тип в Сливен с капацитет 10-12 деца и наблюдавано жилище за напускащи възпитателни инсититуции.

В Сливен се предвижда и исъздаване на Синя стая – специализирано помещение за щадящо изслушване на деца и обучения на съответните професионалисти, информира още Харизанова.

Подкрепата на децата в конфликт със закона е част от мащабната стратегия на България и националната стратегия за Закрила на детето, заяви в Сливен председателят на Държавната агенция за  закрила на детето Ева Жечева.  „Проблемите със защита правата на децата са едно голямо предизвикателство пред цялот ообщество и най- важното е че  с решаването на тези предизвикателства, градим най- сигурния, най- стабилния мост към бъдещето, защото този мост са нашите деца“, заяви още Жечева.