Институциите в Стралджа обявиха готовност за зимата
Институциите в Стралджа обявиха готовност за зимата / Общински пресцентър Стралджа

Полиция, пожарна, както и снегопочистващите фирми в Стралджа са готови за зимния сезон. Това стана ясно от проведеното съвместно заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия с Общинския щаб за координация на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на Общината.

Утвърдени са правилата за работа на Съвет за намаляване на риска от бедствия.

Макар и с ограничен ресурс пожарната в града е окомплектована кадрово и технически и има готовност да се справи с изпитанията на предстоящата зима. Всички съоръжения подведомствени на енергоразпределителното дружество са подготвени за посрещане на сезона, аварийните групи са в предзимна готовност, колите са в изправност.

„Напоителни системи"са извършили необходимото прочистване на р.Мочурица и укрепване на дигите до Лозенец, изготвен е план и за река Мараш до Петолъчката, приключва строежа на І и ІІ част заустване на р.Мараш до с.Лозенец, 70-80 % е завършено строителството и по р.Мочурица като на дневен ред са шлюзовете.

Съоръженията и мрежите на водоснабдяването са проверени, притеснения по водоподаването няма. Агенция пътна инфраструктура потвърди готовността на контрагентите си за снегопочистване на държавната пътна мрежа.

Кметът Атанас Киров изрази увереността си, че тази година общината има по-добра готовност за зимата, имайки предвид закупената подходяща общинска техника - багер с челен товарач, трактор с гребло и автовишка, както и осигурената готовност за съдействие от страна на земеделски производители - включване в снегопочистването на населените места в пикови моменти.

Кметът  потвърди основното си изискване за добра координация между институциите и общинското ръководство, поддържане денонощно дежурство на Общинския щаб и информационен обмен, който да осигури адекватни действия на хора и техника в най-кратък срок при възникнала необходимост.