Има вероятност за слънчеви изригвания
Има вероятност за слънчеви изригвания / Центъра за слънчев и слънчевоземен мониторинг

Вероятността за слънчево изригване е около 20%, информират от Центъра за слънчев и слънчевоземен мониторинг в Стара Загора.

Независимо от големия брой групи петна на слънчевия диск, активността на огненото кълбо днес е сравнително ниска. Само една група петна е от по-сложен магнитен клас (бета-гамма) и е потенциален източник на М-изригвания.