Гласуват бюджета на Сливен
Гласуват бюджета на Сливен / netinfo

Бюджет 2008 ще гласуват на днешната сесия общинските съветници в Сливен. Планираните приходи са в размер на повече от 160 милиона лева, като в сравнение с минала година нарастването е с 155,7 на сто.

Според макрорамката на бюджета собствените приходи ще са в размер на 112 млн. лв. 20 са точките в предварителния дневен ред на сесията на общинския съвет. Ще бъдат разгледани и гласувани план-сметка за разходите за поддържане на чистотата; откриването на процедура за приватизация на пет общински дружества, както и плана за приватизация през 2008 г. Най-много са точките по управлението и разпореждането с общинска собственост.