мляко
мляко / ThinkStock/Getty Images
Фермерите от Котел настояват пред министъра на земеделието да могат да кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане на животни.

Решението е взето на среща, на която става ясно, че стопаните имат фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко на други земеделски стопани, но въпреки това нямат право да кандидатстват по схемата. Причината е, че не са вписани в публичния регистър на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи за стопанската 2016/2017 година.

Земеделските производители искат и договорите с млекопроизводителите да бъдат регистрирани към настоящия момент като се признаят количествата мляко от 1 януари.

В писмото си до земеделския министър фермерите заявяват, че в община Котел  земеделието и животновъдството са основен поминък и създалата се ситуация ще лиши стопаните от така необходимите им средства за изхранване през зимния период.

До 30 октомври областните разплащателни агенции се представят документи за доказване на реализирано мляко от производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане на животни.