Диалектът на Сливенско- в новата карта
Диалектът на Сливенско- в новата карта / БАН

Нова актуална карта на диалектите у нас изготви Института за българския език към БАН. На картата са показани над 60 диалекта, а само с един клик тя „проговаря“. Повече от 30 са автентичните аудиозаписи, правени на място от специалисти - диалектолози, които са интервюирали местни хора в различни региони на страната.

Картата на диалектните говори обхваща цялата българска езикова територия, затова съвсем естествено на нея са посочени и региони от Беломорието и Македония, Северна Добруджа, Западните покрайнини и др., съобщават от института.

Подбалканският говор, наричан още сливенски говор, е български диалект, представител на балканските говори. Характерно за него в края на думите  ’а под ударение — дубр’à (добре), къд’à (къде), умр’à (умря),  ъ без ударение — зѝм’ъ (зиме), лèт’ъ (лете), гòр’ъ (горе), изговор а при ударенита -а-окончания за женски род- мъглà, гурà.

„Не е изпуснат нито един от най-архаичните и интересни български говори. Някои като Родопските, част от Балканските, от Северозападните или Македонските са истинско изпитание за нетренираното ухо“, споделя доц. д-р Ана Кочева, която е един от създателите на картата.

Създаването й е отнело на екипа повече от година, но реално обобщенията са плод на десетки години работа на много учени. Картата има висока научна стойност - представя цялата палитра от български диалекти и дава възможност в синтезиран вид да се видят най-ярките им фонетични, граматични и лексикални особености.

Новата карта има още една екстра. Всеки, който желае, може да предложи личен запис на диалектен говор за включване към Картата на диалектната делитба на българския език, изработена от учени от Института за български език към БАН - http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/. Достатъчно е само да запише на звуков файл роднина или познат, който говори на специфичен за даден регион диалект, и да изпрати записа чрез формата тук: http://dcl.bas.bg/forum_dialekti/.

Звуковият файл представящ сливенския говор на картата е от кв. „Козарево“, град Твърдица.