Ден на ученическото  самоуправление в Нова Загора
Ден на ученическото самоуправление в Нова Загора / netinfo

Ден на ученическото местно самоуправление се провежда днес в Нова Загора. Проявата е по повод Деня на детето. За поредна година организатори са Общинският ученически парламент, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Работният ден на ученическия екип в Общинска администрация започна в 8 часа. Заместници имат кметът на общината Николай Грозев, заместник- кметовете, секретарят на общината, техническият секретар на кмета, PR-а, служители от информационния център и пропуска на общината, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Кмет за един ден през тази година е десетокласничката от Професионалната гимназия по селско стопанство Кристина Петкова.

След приключване на работния ден в 17 часа двата екипа ще дадат съвместна пресконференция.