Да пазим децата на пътя!
Да пазим децата на пътя! / Sofia Photo Agency, архив

Препоръки, формулирани на базата на анализа на пътно-транспортните произшествия с деца и юноши и изводите за обстоятелствата и предпоставките  за тях разпространи сливенската полиция с цел опазване на децата и юношите по време на ваканцията. На водачите се препоръчва:

Никога не забравяйте, че детето, намиращо се в нашето полезрение на и край платното, във всеки момент представлява сериозна опасност и предпоставка за злополука.  Детето не е “малък възрастен” и не можем да очакваме от него логично и адекватно поведение.  То е подвластно на своите емоции в играта и  предприема импулсивно действия, без оглед на безопасността си. Още при забелязване на деца на и край платното следва да се подготвим за евентуална изненада: да отнемем газта, да намалим скоростта с готовност за спиране или спасителна маневра. Често, дори и да стои спокойно на тротоара и да гледа към нашия автомобил, детето се втурва нелогично на платното като попада в „опасната зона” пред автомобила. Не са рядкост и случаите,  когато детето изскубва ръката си от тази на  възрастния, който го води, и тичешком излиза на платното.

В населено място, особено по оживени улици с търговски обекти и интензивно пешеходно движение и  ограничена от паркирани автомобили видимост, се движете със скорост и под максимално разрешената,  с готовност за реагиране при внезапна поява на дете.

При шофиране в населено място, наблюдавайте съсредоточено обстановката пред автомобила и  непрекъснато прогнозирайте откъде може да ви изненада  дете с  опит за внезапно пресичане на платното.  Характерни места, където това често се случва, са спирките на обществения транспорт, сигнализираните пешеходни пътеки, оживените централни улици, с колони паркирани автомобили отстрани, които ограничават видимостта; отсечки, преминаващи покрай паркове и  градинки.

Ако от порта на дворна ограда изскочи дете и, без да се огледа, притича през платното, бъдете нащрек и веднага намалете скоростта, защото след него би трябвало да очаквате излизане на друго дете, участващо в гоненицата.

Търкулналата се на платното топка иззад оградата на  къщата  е сигнал, че след нея веднага ще изтича дете. Бъдете готови  за спиране.

Ако от двете страни на платното на банкета или тротоара има деца, които разговарят отдалече, бъдете в готовност за спиране, тъй като е голяма вероятността  някое от децата да се втурне през  платното към другите.

Когато  дете стои на тротоара или пред пешеходната пътека, предвидливо намалете скоростта и се опитайте да осъществите визуален контакт с него, т.е. да се убедите, че детето е възприело вашия автомобил.

Ако в населено място застигате група деца, които вървят отдясно по платното, с гръб към вашия автомобил, намалете скоростта. Трябва да се убедите, че те са възприели приближаването на автомобила ви.

Ако забележите дете, което се кани да пресече улицата по пешеходна пътека, но се колебае дали да навлезе на платното, виждайки приближаващия ви автомобил, и дори прави крачка и се връща отново, по-добре намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка да пресече спокойно.

 

Когато решавате да спрете и да пропуснете дете да пресече по пешеходната пътека, непременно погледнете на огледалото за обратно виждане дали в този момент зад вас в съседната лента не приближава с висока скорост друг автомобил, чийто шофьор е решил да ви изпревари. Той не би видял детето, което пресича пред вашия автомобил и би го блъснал, след като то се появи внезапно в опасната зона на неговия автомобил.