/ iStock/Getty Images
До 29 юли продължава кандидатстването за съдебни заседатели в Силистра, съобщават от местния общински съвет. Местата в съда са 39, като избраните заседатели ще са с мандат 2023 – 2026 г.

Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 68 г. , с настоящ адрес в общината, с най-малко средно образование, да не са осъждани, да не страдат от психически заболявания. Те не трябва да са съдебни заседатели в друг съд, да са общински съветници, участници в ръководството на политически партии, служители в съдебната система.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Силистра.

Най-малко 10% от хората в списъка трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
БТА