Водата в 11 села в Търговищко с отклонения от нормите
Водата в 11 села в Търговищко с отклонения от нормите / Dariknews

50 проби води за питейно-битови нужди са били изследвани в в дирекция „Лабораторни изследвания" на РИОКОЗ - Търговище.

С несъответствия по химични показатели са пробите води от централните водоизточници в селата Длъжка поляна, Ломци (по показател „Нитрати") и Божурка (по показател „Остатъчен хлор"). С повишено съдържание на нитрати е водата от местен водоизточник в с. Горна Хубавка. По микробиологични показатели  не отговарят на изискванията водите от централни водоизточници в селата Малоградец, Богомолско, Длъжка поляна, Свободица, Дъбравица, Халваджийско и Стара речка.

Водите от местни водоизточници в селата Девино, Горна Хубавка и отново в Длъжка поляна имат отклонения по микробиологични показатели.

Контролът върху качеството на водите се осъществява по показателите на постоянния и периодичния мониторинг, информират от РИОКОЗ - Търговище.