544 диви свине са отстреляли ловците от ЛРД "Елен"
544 диви свине са отстреляли ловците от ЛРД "Елен" / zoovidove.baubau.bg
Нови случаи на Африканска чума по свинете са потвърдени в област Шумен, съобщават от Областна администрация-Шумен.

Със Заповед на директора на Българската агенция по безопасност на храните е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине  в землището на село Менгишево, община Върбица.

Потвърдени са положителни проби за вируса за намерените на 6 и 7 октомври 2019 г. 19 трупа на диви свине в района. Със заповедта е определена инфектирана зона около констатирания случай и са предприети всички необходими мерки. В момента е стартирано изпълнението на всички указания във връзка с мерките за биосигурност. Служители на Североизточно държавно предприятие Шумен и Държавно горско стопанство Върбица работят по изпълнението на указанията, съгласувано с Областната дирекция по безопасност на храните.

С друга заповед на директора на Българската агенция по безопасност на храните е обявено първично възникнало огнище на болестта Африканска чума при свинете в регистриран обект за отглеждане на свине от порода „Източнобалканска свиня“ в град Смядово, община Смядово.   

Съгласно заповедта е определена 3 км предпазна зони около огнището, в която влиза град Смядово. Определена е и 10 км наблюдавана зона.

По информация на Областната дирекция по безопасност на храните са умъртвени и загробени 86 животни от обекта, където е обявено огнището. Изпълнени са в пълен обем и всички дейности по осигуряване на биосигурност, съгласно заповедта.