ОДМВР
ОДМВР / ОДМВР-Шумен

Отчет пред обществеността за дейността на полицейските служители от участък Каспичан през 2019 г. се проведе в Плиска.

През изминалата година в града са регистрирани 15 криминални престъпления, 12 от тях са разкрити. Приключените преписки са 230.

През годината в приемната на полицейския инспектор свои проблеми са споделили 63 жители на града. Със самотноживущи хора са проведени 125 беседи, проведени са 125 срещи с граждани за решаване на въпроси от компетентността на полицията. През годината в учебните и детски заведения са изнесени 107 лекции по безопасност на движението. По време на отчета директорът на ОУ “Свети Паисий Хилендарски“ Марияна Петрова благодари на полицейските служители за превантивна работа с децата.

Оказва се, че най-често се подават жалби за битови конфликти и скандали след скарване, сбиване и закани за нанасяне на телесни увреждания, които стават под въздействие на алкохол.

Според данните, изнесени от полицай Петър Христов, по-голямата част от престъпленията се извършват през зимния период и в тъмните часове на денонощието. 

Кражбите са по-често от лично и частно имущество - черни и цветни метали, пари и техника, като извършителите се насочват към отдалечени и изоставени имоти и селскостопански постройки. По време на отчета полицейският служител отново напомни на възрастните хора да си заключват жилищата и да укрепват добре селскостопанските постройки, за да няма посегателства.

Кметът на Плиска Тонка Начева присъства на отчета и благодари за доброто сътрудничество и бързите и навременни реакции на полицаите при сигнали за нарушаване на обществения ред и различни престъпни посегателства.