Над 12 600 са подадените в НАП-Шумен данъчни декларации
Над 12 600 са подадените в НАП-Шумен данъчни декларации / netinfo

12 651 жители на област Шумен са декларирали доходите си за 2015 година пред приходната агенция в местния офис на НАП, съобщиха от там. Данъчните отчитат вече финал на кампанията по подаване на годишните декларации.

4 789 от физическите лица са декларирали доходите си с електронен подпис и персонален идентификационен код. 5 491 граждани са подали декларациите си на гише, а над 2 371 са ползвали услугите на пощенски оператори.

Работата на служителите от офиса, обаче не приключва с приема на декларациите. След прегледа и обработката им се установи, че част от декларациите за доходите за 2015 година съдържат несъответствия.

Най-много пропуски има при хората, които са изпратили формулярите си по пощата под формата на обикновено писмо. Ако подадените декларации бяха предадени на специалните гишета, целенасочено открити от НАП в пощенските станции за приемане на декларации, тези грешки щяха да бъдат отстранени. Сега се налага данъкоплатците, които са допуснали неточности и трябва да коригират формулярите си, да посетят офиса на НАП, защото корекцията се извършва лично от декларатора. Най-честите грешки са липсата на подписи на отредените за това места, пропусната банкова сметка (когато е посочена сума за възстановяване), липсващи приложени служебни бележки или други съпътстващи документи от рода на копие на решение на ТЕЛК, ако човекът иска да ползва съответното облекчение.

Шуменци, получили писмо от офиса на НАП не следва да се притесняват, тъй като тази корекция не е свързана със санкции. Но при всички случаи трябва да се посетят сградата в Шумен, ул."Адам Мицкевич" № 1, за да се извършат своевременно необходимите корекции и да се отстранят пропуските в декларациите.