Малко над 1 807 бебета са се родили в Шуменско през 2013 г.
Малко над 1 807 бебета са се родили в Шуменско през 2013 г. / dariknews.bg, архив

1 807 са родените деца в област Шумен през изминалата 2013 година. От тях 1 781, което е 98.6% са живородени, информират от Териториалното статистическо бюро в Шумен. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 4 деца.

Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2013 г. е 10.0 промила, а през предходните 2011 и 2012 г. той е бил съответно 10.2 и 9.9 промила.

Броят на живородените момчета е 891 и е само с 1 по-голям от този на живородените момичета, които са 890.

В градовете и селата живородените са съответно 1 093 и 688 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.8 промила, а в селата - 10.3 промила. През 2012 г. тези коефициенти са били съответно 9.7 и 10.3 промила.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София, Бургас и Шумен. С най-ниска раждаемост през 2013 г. са областите Видин и Смолян.
Сред общините в област Шумен, с най-висока раждаемост са Никола Козлево - 12.5 прмила и Каолиново - 11.8 промила, а с най-ниска раждаемост - Смядово и Хитрино, съответно с 8.7 и 9.0 промила.

Равнището на раждаемостта в България е на нивото на раждаемостта в страни като Гърция и Австрия. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз са Португалия и Германия.
Броят на жените във фертилна възраст /15 - 49 години/ в област Шумен към края на миналата година е 39 300, като спрямо предходната година той намалява с близо 700, а спрямо 2001 г. - с 10 400.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Трябва да се има предвид, че 89.0% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2013 г. са 20 800 и са намалели спрямо 2012 г. с 3.1 на сто, а в сравнение с 2001 г. - с 29.0%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и емиграционните процеси.

В област Шумен броят на децата, родени от майки под 15 години през 2013 г. се увеличава от 3 на 6 в сравнение с 2012 година. Нараства и броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години, съответно от 23 деца през 2012 г. на 31 деца през 2013 година.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2013 г. средният брой живородени деца от една жена в област Шумен е 1.62, В област Шумен през 2013 г. стойностите на посочените показатели са по-високи от тези за страната.
Средната възраст на жените при раждане на първо дете в област Шумен се увеличава от 25.2 през 2012 на 25.5 години през 2013 година.
През 2013 г. са регистрирани 30 случая на многоплодни раждания, като при преобладаващата част от тях са родени по две деца. Спрямо 2012 г. многоплодните раждания са се увеличили с 6 случая.
От 1995 г. в област Шумен се наблюдава тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял варира от 33.8% през 1995 г. до 58.0% през 2012 година. През 2013 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 090, или 61.2% от всички живородени.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.

За 79.7% от живородените извънбрачни деца в област Шумен има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.