КОЦ-Шумен ще реализира проект за подобряване условията на труд
КОЦ-Шумен ще реализира проект за подобряване условията на труд / Дарик-Шумен, архив

Комплексният онкологичен център в Шумен е спечелил проект за подобряване условията на труд. Стойността му е близо 170 000 лв., а продължителността му 12 месеца. Стартът на проекта е бил даден на 7 август.

„Сред дейностите, които ще реализираме през тази една година са изграждане на вентилационна система, както и купуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за персонала на здравното заведение", заяви управителят на дружеството д-р Сотир Караниколов. Предвидени са и средства за  внедряване и сертифициране на системата OHSAS 18001, която ще гарантира прилагането на безопасните условия на труд.

Проектът „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен онкологичен център Шумен" ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" е по ОП „Развитие на човешките ресурси", а финансирането е безвъзмездно.