Световен ден на влажните зони
Световен ден на влажните зони / Дарик Русе, Искра Георгиева

Световният ден на влажните зони отбелязваме днес. През 2013 година темата на кампанията е ,,Влажни зони и управление на водите”. Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 година на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска ковненция. Тази година Световният ден на 2 февруари ще бъде отбелязан под наслов: ,,Влажните зони съхраняват водата”.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях фауна и флора. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята, имат изключително важна  роля за кръговрата на водата, ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води, предпазват от наводнения, важни са за смекчаване на климатичните промени, имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и пр., предлагат добри условия за отдих и туризъм.

Основната цел на кампанията за Световния ден на влажните зони през 2013 година е да  се повиши обществената отговорност за взаимната зависимост между водата и влажните зони, за да се акцентира върху начините за равномерно, справедливо разпределение на водата между различните заинтересовани страни и да се разбере, че без влажните зони няма да има и вода.