Сдружение „Еквилибриум“ ще открие официално първия в България интерактивен център за ранно детско развитие

Сдружение Еквилибриум 
Сдружение Еквилибриум  / netinfo
Сдружение „Еквилибриум“ ще открие официално първия в България интерактивен център за ранно детско развитие през септември През месеците юли и август ще се приключи с обзавеждането и техническата подготовка на новия център, който ще се намира на улица „Доростол“. Центърът е свързан с работа с деца, родители, учители и професионалисти в областта на детското развитие.

Официалното откриване ще бъде на 14 септември, на което ще присъстват представители на Фондация Велукс, които са спонсори на програмата, както и партньори на Еквилибриум от Швеция и Шотландия. Новият интерактивен център ще бъде представен в София, като с новите методи на работа ще бъдат запознати заинтересованите страни в областта на образованието и услугите за закрила на децата. През месец август предстои провеждането на майсторски клас на открито с малки деца, който ще позволи на екипа на Еквилибриум да демонстрира методи, които се фокусират върху свободата на детето да изследва и да се самообучава чрез ангажиране с природата в компанията на други деца. Започна провеждането на семинари за професионалисти работещи с деца, които са нестандартни и предизвикателни, с цел ограничаване на намесата и инструкциите. Изследванията ясно показват, че когнитивното, езиковото и сетивното развитие се насърчават най-добре чрез свободната игра. Така че, „Учители, оставете децата сами!“.