Русенският университет с голямата награда „Кубратов меч“
Русенският университет с голямата награда „Кубратов меч“ / netinfo

Русенският университет стана носител на голямата награда на Индустриален клъстер „Електромобили“ „Кубратов меч“ 2012 за цялостен принос в електрическата мобилност в България.

Според официалния протокол на клъстера висшето училище е заслужило високото отличие за следните постижения:
-    Разработен учебен план за ОКС “магистър” по “Хибридни и електрически превозни средства”;
-    Стартирало за първа година обучение в магистърския курс  “Хибридни и електрически превозни средства”;
-    Подготвени и издадени през последните 2 години 3 учебника в областта на електрическите превозни средства – електромобили, автобуси, толейбуси и възобновяеми енергийни източници.
-    Организирана за втори път на национална конференция с международно участие “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” (ЕМ’12).
-    Извършени редица изследвания за ефективността на ЕПС в условията на гр. Русе  и страната, доказващи предимства на им.
-    Активно участие в работна група, която е реазработила и предложила изменения в
Нормативните документи на Общиския съвет - Русе. С приетите промени се решават въпросите с изграждането на зарядни колонки, безплатното паркиране и достъп на ЕПС в парковете и др. пешеходни зони“.

Наградата получи лично на церемония в София деканът на Транспортния факултет на Русенския университет доц. д-р Росен Иванов.