пътен ремонт
пътен ремонт / iStock/Getty Images
Ключовият булевард "Трети март" в Русе и свързаният към него Сарайски мост са модернизирани и реконструирани по европроект. Те са основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе - Велико Търново и Русе - София, съобщи заместник-кметът на Русе Магдалина Илиева.

По булеварда са изградени нови трасета за движение на велосипеди, а в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания е осигурена достъпна среда.
"Всички строителни дейности приключиха окончателно на 22 ноември миналата година", обясни Илиева.

С извършените ремонти по пътното платно, тротоарите и връхната конструкция на мостовото съоръжение са възстановени експлоатационната годност и нормалната пропускателна способност, което позволява движението по прекъснатата връзка под моста. Капацитетът, устойчивостта и издръжливостта на пътя и съоръженията му също са увеличени, характеристиките на транспортната експлоатация са подобрени и са осигурени по-добри условия за комфортен, безопасен и икономичен транспорт.

Проектът се осъществи по програмата за трансгранично сътрудничество "INTERREG V-A Румъния-България" 2014-2020 година.

Представители на екипа от румънска страна обясниха, че с цел гарантиране на сигурност, облекчаване и подобряване на транспортните потоци през Дунав мост са монтирани пътни знаци, светофари и информационни LED-табла. Закупено е и оборудване за нуждите на пътната полиция в Гюргево.

Думитру Беяну,
председател на Окръжния съвет в Гюргево, каза че в идния програмен период администрациите на двата града отново могат да кандидатстват заедно по проекти.
БТА