Продължава приемът на документи на български строители за работа в Израел
Продължава приемът на документи на български строители за работа в Израел / снимка:Дарик Враца

Агенцията по заетостта обяви, че в дирекциите ”Бюро по труда” в страната продължава приемът на документи на наши професионални строителни работници за временна заетост в Израел, съгласно подписаната Спогодба между правителствата на двете страни.

Израел основно търси наши кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж) и арматуристи, които задължително трябва да разчитат строителни планове. Освен това се набират и работници - керамични облицовки по подове и стени (за тях също се изиксва да разчитат строителни планове), и работници - мазилки.

Документи се приемат в бюрата по труда по местоживеене – постоянно, без краен срок.

Съгласно заявката на Службата по въпросите на населението и имиграцията към вътрешното министерство на Държавата Израел (ПИБА) кандидатите трябва да са български граждани; да са на възраст между 25 и 47 години; да не са работили до момента в Израел; да нямат роднини от първа степен, които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри); не са осъждани; да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини; да не страдат от някои конкретно изброени заболявания. Българските строителни работници трябва да отговарят и на едно от следните алтернативни изисквания: да притежават диплома/удостоверение за завършенопрофесионално образование/обучение и да имат най-малко 3 години доказан професионален опит; ИЛИ да имат 5 години доказан трудов стаж по съответните специалности, който да бъде отразен в трудовата книжка.

Желаещите да кандидатстват по офертата български строители следва да представят в съответното бюро по труда - заявление за работа (по образец); копие от удостоверението за завършено образование/курс за професионално обучение; копие от трудовата/осигурителната книжка (оригиналите се показват).

Агенцията по заетостта ще изпраща периодично – в края на всяко тримесечие, списъка с набраните подходящи кандидати на ПИБА, която ще ги подбира и избраните български работници ще получат едногодишни трудови договори с възможност за продължение /в договора ще бъдат отразени всички трудови условия/. Максималният срок на временната заетост на наетите работници е 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел.

Повече информация за условията на живот и работа в Израел кандидатите могат да получат в бюрата по труда и от интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg, където са публикувани и необходимите за подаване документи.