/ Община Русе
Решение за прекратяване на договора за концесия на спирките от линиите на градския транспорт в Русе, разположени в Зона 2, беше прието на днешното заседание на Общинския съвет. „За“ гласуваха 29 съветници, „против“ бяха шестима, а 11 се въздържаха.

Припомняме, че на предното - 34-о заседание, общинските съветници решиха да отложат гласуването на предложението на Община Русе за прекратяване на договора с концесионера „Фактор плюс“ ЕООД. Мотивите за отлагането на точката от дневния ред беше свързана с искането на някои от съветниците да им бъде предоставено повече време, за да се запознаят с казуса и най-вече дали Общината ще плаща неустойки по договора.

Какви са новостите в програмата за саниране и как може да се кандидаства

На днешната сесия кметът Пенчо Милков отново поясни, че неустойки от страна на неизправната страна не могат да се претендират и общинският бюджет няма да претърпи никакви загуби, съобщиха от Общината.

Към момента дружеството, осъществяващо концесия на спирките в Зона 2, е с прекратена търговска дейност и е в процедура по ликвидация. В резултат на контрола, извършен от служители на Община Русе, е констатирано неизпълнение на пет от шестте основни задължения на концесионера „Фактор плюс“ ЕООД, което е и причината да бъде искано прекратяване на договорните отношения.