Политиките за борба с трафика на хора дискутираха в Русе
Политиките за борба с трафика на хора дискутираха в Русе / netinfo

684 са жертвите на трафик през 2012 г., а от началото на тази година техният брой е малко над 300. Това стана ясно по време на V-та годишна Национална експертна работна среща във връзка прилагането на местни политики за противодействие на трафика на хора, която се проведе в Русе. Тема на форума бе „Политики за борба с трафика на хора с фокус трафик на деца и млади хора и реинтеграция на жертвите”.

В срещата участваха Мукаддес Налбант - заместник-министър в Министерство на образованието и науката и член на НКБТХ, кметът Пламен Стоилов и Милена Дянкова - държавен експерт в ДАЗД.

Основна цел на срещата бе да се представи опита и да се дискутира работата при случаите на трафик на деца и млади хора, включително тенденциите по отношение набирането на жертвите през интернет пространството, механизмите за насочване, координиране на работата и подпомагане на жертвите.