Отлично представяне на русенски математици на конференция
Отлично представяне на русенски математици на конференция / netinfo

9 ученици от МГ „Баба Тонка”-Русе се включиха в Шестнадесетата ученическа секция на  45. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България. Тя се проведе от 6 до 9 април 2016 г. в гр. Плевен.  В нея участваха близо 80 ученици, разработили над 60 проекта по математика, информатика и информационни технологии, и 30 научни ръководители – учители, учени, представители на бизнеса. Сред участниците бяха възпитаници  на математически и общообразователни гимназии от страната: Брезово, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Димитровград, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Правец, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково, Шумен.

Русенските математици участваха с 6 реферата. Грамоти за ОТЛИЧНО представяне получиха:

Емил Инджев от 10.а клас

Проект:  IUPAC Name Generator

Научен ръководител: Сюзан Феимова

Пресиана Маринова от 11.а клас

Проект:Дискретно преобразувание на Фурие с приложения в адитивната комбинаторика

Научен ръководител: Яница Пехова, студентка в University of Cambridge

Дона-Мария Иванова от 11.а клас

Проект:  On the coverings of {0,1,2}n with minimal cardinality

СПЕЦИАЛНА  награда за образователен софтуер получиха:

Виктор Топоров и Кристиан Спасов от 9.в клас

Проект:  Математически наръчник

Научен ръководител: Сюзан Феимова

Грамоти за МНОГО ДОБРО представяне бяха присъдени на:

Георги Георгиев от 10.в клас и Адриан Апостолов от 11.б клас

Проект: Chat&Test Program

Научен ръководител: Румяна Жекова

Селин  Шемсиева от 9.д клас и Мартин Николаев от 9.г клас

Проект: ПАКОСТ – Как да предотвратим войната по пътищата

Научен ръководител: Сюзан Феимова

Представилите се отлично на конференцията участници, получиха покана за участие в триседмичната Лятна изследователска школа на УчИМИ, която има и международно участие.