/ netinfo
Областният управител на област Русе Галин Григоров проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе, в качеството си на неин председател.

КЕВР окончателно реши: Водата и природният газ поскъпват (ОБЗОР)

По време на заседанието беше гласувано решение за подписване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по повод участието на оператора  в процедура за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на ВиК инфраструктура за Русе, в т.ч. кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Общата стойност на проекта ще възлиза на малко над 111 милиона лева, като безвъзмездната финансова помощ се равнява на 82 292 158 лева, а националният публичен принос, т.е. участието на държавата на 14 523 381 лева.

Почти толкова -14 330 179 лв., е и осигуреното съфинансиране от бенефициента по проекта „ВиК“ ООД Русе. По време на заседанието управителят на оператора д-р инж. Сава Савов увери, че кредитите, за който ще кандидатства, няма да се отразят върху цената на водата.

Очаква се предвидената инвестиция да осигури 100% свързаност към канализацията и пречиствателните станции за отпадъчни води, а също така да доведе и до значително намаляване на загубите в следствие на спад в процента на честите аварии по водопроводната мрежа.

Изграждането на канализационната мрежа в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ ще струва около 36 милиона лева. Именно този лот е сред приоритетните. Наред с него е и подмяната на водопроводи, разположени на 47 улици в централната градска част, като ремонтите е предвидено да започнат най-късно до средата на настоящата годината.

Също така беше дадено и съгласие на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе за изтегляне на заем в размер на 3 милиона лева с цел реализиране на инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от помпена станция I-ви Подем до село Борисово, захранващ съответно Сливо поле и Борисово.

На практика това означава, че ще се извърши подмяна на магистралния водопровод, захранващ с. Борисово и гр. Сливо поле. Идеята е тази година да стартира процедурата, като реалните дейности би трябвало да започнат през идната 2020 година.

Сред присъстващите бяха още заместник областният управител г-н Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен Спасов, както и представители на общините от региона.