Библиотеката приема доклади на тема „Виното - история и вдъхновение”
Библиотеката приема доклади на тема „Виното - история и вдъхновение” / Дарик Русе, архив

Регионална библиотека „Любен Каравелов” организира на 25 и 26 април 2016 г. Национална научна конференция „Виното - история и вдъхновение”.

Форумът се осъществява в партньорство с Института за исторически изследвания към БАН; Националния институт за изследване на виното и спиртните напитки - ЕООД; Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Исторически и Философски факултети; Русенския университет „Ангел Кънчев“ – факултет Природни науки и образование; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Русе.

Покана и Заявка за участие в Конференцията можете да намерите на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе.

Крайният срок за изпращане на докладите е 10 април 2016 г.